Hiển thị 2 kết quả

Phân biết copy trade giả và copy trade lừa đảo …

David đây nói có vẻ động chạm nhưng mà copy trade cũng có nhiều kiểu copy thực chất copy trade david có định nghĩa là sự chết chùm cơ mà ?! Vì sao copytrade thường gọi là chết chùm   Tuy nhiên xét về nhiều yếu tố thường được gọi là tài khoản master đòi …

Tôi đầu tư GOLD hay BITCOIN

Liệu BTC có test về vùng thấp trước khi lên mạnh mẽ vì đã phá mốc cản về các vùng Out ra khỏi điểm phi mã … Giai đoạn biến động thấp, được gọi là Squeeze, thường dẫn đến sự thay đổi giá đáng kể theo một trong hai hướng. Bitcoin gần đây đã tránh …