Hiển thị 5 kết quả

BTC và tôi

Theo dõi tôi ở kênh nhé Thanks mọi người Kênh của tôi David Thế giới đầu tư #onggiadautu #onggiatrieudo

Tôi nghĩ về BTC ETH lúc này

Liệu các mốc của ETH có thể đổ về các vùng rất sâu… Sâu hơn nữa? . Trong nhóm chát loạn quá. 1.Nó chuyên btc lên san qua trời 2. Nó là ai cơ chứ 3. Sự bơm thổi và oánh tụt có tổ chức bắt đầu nó nó lại nói xấu : ” BTC …