Hiển thị 3 kết quả

Chào hợp tác

Kính gửi quý nhà đầu tư Chúng ta có thể hợp tác đại lý ngoài các gói chúng ta có thể hợp tác cùng nhau dựa trên doanh số và cùng nhau hợp tác Văn phòng chúng tôi tại Thăng Long Hồ Chí Minh Tại HN VP Tầng 81 Keangnam 104 Hoàng Đạo Thúy Hệ …

Tìm đại lý

Chúng tôi liên tục tuyển đại lý và chào hợp tác với các chiến lược đào tạo. Và phát triển các mô hình tìm kiếm khách hàng cho quỹ. Và phát triển xây dựng hệ thống Forex. Đặc biệt có hỗ trợ văn phòng và các chiến lược giao dịch các phiên. Tín hiệu giao …

Xây dựng ê kip Forex và setup thành sao

Chúng tôi xây dựng ê kíp và đào tạo phát triển IB tìm kiếm khách hàng với các cách để các nhóm đông khách Xây dựng trên nền tảng kiến thức đặt lệnh mà quản lý quỹ có được để vận hành. Với những chiên lược họp sáng phân bổ lệnh cho vàng/ eur / …