Hiển thị 2 kết quả

Chủ nghĩa dân túy và tản mạn đầu tư

Chào mọi người bàn về chính trị một tý có người nói chính trị đừng nên động vào hãy thơ mộng trong đầu tư nhưng thực tế rằng giá cả biến thiên theo chính trị/ xã hội/ thời tiết / chiên tranh / địch họa… ngẫm mà xem khi sóng thần nổ ra — thị …