Hiển thị 1 kết quả

Bài học tìm kiếm khách hàng – Tâm lý khách hàng

1. Quản trị sự tích cực trong công việc – Ê kíp và nhóm của mình luôn đưa ra họp sáng và điều chỉnh các chương trình thưởng – Họp sáng đưa ra các mô hình tưởng thưởng vinh danh người có doanh số và người có khách hàng tiềm năng – Các cá nhân …