Hiển thị 1 kết quả

Thời gian của chúng ta quy đổi như thế nào?

Tỷ phú thời gian ơi !!! Bạn hãnh diện như thế nào nhưng giầu có là giầu cả về thời gian quy đổi 200 triệu chính là một tài khoản … ?   200 TRIỆU KHÔNG MUA ĐƯỢC 1 TÍCH TẮC: Vậy vì sao có 78 năm để sống nhưng chúng ta lại dùng đến …