Hiển thị 2 kết quả

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại

Tại sao những khách hàng thường nói về hợp đồng ZEN chỉ là hợp đồng dân sự / không phải là hợp đồng thương mại và kinh tế … Chúng ta cần hỏi về luật sư chi tiết các hợp đồng Phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự? Giữa hợp đồng …

Các vấn đề đối ứng và bảo lãnh tài khoản

Kính gửi quý khách hàng ZEN Quỹ đưa ra các giải pháp đối ứng và cam kết cùng với quý khách hàng và chi tiết về các biện pháp đảm bảo vốn tới khách hàng một cách chi tiết nhất. Với cam kết theo LPOA và các gói theo lợi nhuận chi trả khách hàng …