Hiển thị 1 kết quả

Quản trị tài chính cá nhân kỳ khủng hoảng

Lập ngân sách, ưu tiên trả nợ thẻ tín dụng, tạm hoãn một vài chuyến đi… là những cách để bảo vệ “túi tiền” khi lạm phát tăng cao. 1. trong thời điểm lạm phát, kinh tế nhiều biến động thì giữ được tiền đối với tôi cũng là thành công rồi. 2. Vay tiêu …