Hiển thị 25 kết quả

Hợp tác team trade

Kính gửi quý khách hàng Kính gửi quý đối tác chương trình hợp tác Noloss Goí không lỗ bảo hiểm vốn 7355 Cam kết 70% gốc và chia tỉ lệ 50 50 Zen và khách hàng 50% 50% 5573 cam kết 50% vốn và chia tỉ lệ khách hàng 70% Zen 30%   MỘT SỐ …

Hợp đồng JFX các thủ tục về Hợp đồng trong JFX ASIA ( cập nhật 15-9) Tỷ lệ cập nhật lợi nhuận thấp nhất từ 2.5% tới 8% cao nhất cho gói số 1 với JFX ASIA 

Kính gửi quý khách hàng Bản cập nhật với Noloss system với hệ thống Hedging Tài khoản B  Tỷ lệ cập nhật lợi nhuận thấp nhất từ 2.5% tới 8% cao nhất cho gói số 1 với JFX ASIA  update  với tỷ lệ bonus các sàn tốt nhất  Hedging với Hotforex Link IB www.hotforex.vn Quý nhà đầu tư Hợp đồng trong JFX ASIA …