Hiển thị 28 kết quả

Tầm nhìn Bydzyne

Tầm nhìn bydzyne tầm nhìn SMA và các câu hỏi ?  Nay tôi đọc được những suy nghĩ của một dân trade chứng khoán / có đôi lúc ta chợt nghĩ cũng có hình bóng của chúng ta ở đó … Có thể là một biến chuyển nào đó trong các mô hình đầu tư …

Hợp tác team trade

Kính gửi quý khách hàng Kính gửi quý đối tác chương trình hợp tác Noloss Goí không lỗ bảo hiểm vốn 7355 Cam kết 70% gốc và chia tỉ lệ 50 50 Zen và khách hàng 50% 50% 5573 cam kết 50% vốn và chia tỉ lệ khách hàng 70% Zen 30%   MỘT SỐ …