Giải pháp copy trade an toàn

Có các định nghĩa 

- Hoa tiêu là nhà phát triển tín hiệu cho các thành viên trader copy 

- Nhà giao dịch dùng copy trade .

Nếu ai đã có những tải khoản nhỏ hãy sử dụng copy như một giải pháp an toàn và hiệu quả .... Vấn đề của chúng ta la chọn đúng được hoa tiêu trong giao dịch..

Hoặc nếu chúng ta phát triển một tín hiệu giao dịch bạn phải đủ kinh nghiệm để có thể cho nhiều thành viên theo. Tuân thủ SL TP không khi bạn làm được 1000 thành viên bạn cháy tài khoản tất cả sẽ đổ xuống sông xuống biển? Hoàn toàn đúng

Copy chỉ là giải pháp tài khoản nhỏ ... thực sự là không đúng mà bạn phải hiểu sâu nó... Nó giải quyết vấn đề của quản lý vốn và tâm lý giao dịch ... 

Marie Curie

copier

Đăng ký Copy Trade cùng Team JFX

Hiểu copy trade là chết chùm hay ăn cả làng ...

Jim Carson

Trader Hoa tiêu giao dịch

Nếu bạn là copier bạn suy nghĩ khác những nhà hoa tiêu

1. Hoa tiêu quản lý vốn theo các mô típ khác nhau của lượng vốn giao dịch

2. Có nhiều người chỉ giao dịch được tài khoản lớn nhưng không thể giao dịch tài khoản nhỏ 

3. Các hiệu suất nhìn thấy tốt nhất ở tài khoản nhỏ. Nó phù hợp với các chiến lược giao dịch riêng.

Julia Hardy

Copier - Nhà giao dịch chuyên dùng copy trade

Các vấn đề là bạn chọn lựa các hoa tiêu như thế nào?

1. Không chỉ giỏi PR mà bạn có thể quan sát bằng số liệu 

2. Tất nhiên nhiều Follow nhưng bị cháy cũng không quan trọng quan trọng là thời điểm và sự bền bỉ của tài khoản. Hoa tiêu vẫn giao dịch tốt khi có sự sụt giảm tài khoản hãy nhớ rằng ... Tinh thần của họ tốt việc SL chỉ là tạm thời

3. Nhiều hoa tiêu cố làm cho hình ảnh đẹp. Không cần việc sụt giảm và tiếp tục đà đi lên đó cũng là một giải pháp

4. Thời điểm xuất hiện copy là quan trọng chứ không phải là quá khứ..