Các mô hình đào tạo cùng David 

 1. Đào tạo trading
 2. Setup hệ thống giao dịch
 3. Xây dựng hệ thống IB
 4. Marketing và bán hàng
 5. Bán hàng Notelesale
 6. Giảm tải nhân sự và công ty 1 người
 7. Trade coin
 8. Trade FX
 9. Phân tích thị trường
 10. Kinh doanh trong ngành tài chính
 11. Nhận các nội dung đào tạo và mô hình giao dịch

Tham khảo thêm quỹ JFX cùng David


www.nguyenquanghoc.vn

zalo/alo 0987732228