David Học 

Các khóa đào tạo 
Free về giao dịch

Các khóa học 

- Đánh vàng/ Trade coin / Trade Forex 

- Các giải pháp Freê trong giao dịch Noloss system

- Các vấn đề Marketing trong giao dịch tài chính và IB Forex

Xem thêm về David

Sự kết nối cùng có tiền...

Tài chính và đầu tư … Tức tài chính và quản trị đầu tư
Tài chính và đầu tư từ 0đ hôm nay tôi xem một video của Thanh Bùi và 1 video của[...]
Kỹ nghệ soi của nhân sự
Gửi team Nhân sự ZEN Kỹ nghệ tuyển dụng theo đen ta ngày sinh / ví dụ tổng ngày sinh[...]
Đào tạo xong nhân viên đi mất là lỗi của ai? bài về nhân sự
Bài về nhân sự khá thú vị nhân sự và giữ chân nhân sự bao gồm các vấn đề về[...]

David Quản lý quỹ và đưa ra các mô hình giao dịch an toàn 

Với anh ấy JFX như một cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo và an toàn...

Hồng Hạnh

Hoa tiêu trong giao dịch JFX cùng David Học

Tôi có công ty về FX nhưng việc có khách hàng trước đây quá vất vả chi phí nhiều

Tôi đã từng được David đào tạo chiến lược cũ và cập nhật theo cách mới của anh ấy 

Notelesae trong bán hàng và Automation marketing Forex cùng David Thật tuyệt vời ...

Việt Hoàng

IB nhóm phát triển đại lý Forex 

Đăng ký và cùng liên lạc với David

www.davidhoc.com

alo/zalo 0987732228/ hoc123@gmail.com