Ngài doanhsodaivuong là ai? ngài ban / ngài gieo / ngài thu / ngài chứng …

LẠI LÀ ÔNG GIÀ ĐÂY NHIỀU LÚC TÔI TỰ HỎI RẰNG TÔI BẢN THỂ NÀY QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC MỌI THỨ / NHƯNG KHÔNG NẾU VÀ GIẢ SỬ TÔI QUYẾT ĐƯỢC HAY BẠN QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HÀ CỚ GÌ TÔI QUYẾT SỰ KHỔ ĐAU CHO MÌNH CHO NGƯỜI THÂN MÌNH TRONG CÔNG VIỆC TÔI QUYẾT ĐƯỢC … Đọc tiếp Ngài doanhsodaivuong là ai? ngài ban / ngài gieo / ngài thu / ngài chứng …