Gói số 1 Noloss giao dịch không thua lỗ – Gói số 2 cam kết 7/3

Chúng ta đã biết việc giao dịch và huấn luyện giao dịch là một chu trình dài kỳ cũng như hiểu được nguyên tắc chi tiết – Chúng ta có thể chịu thua lỗ bất kỳ lúc nào / chứng khoán / hàng hóa / bitcoin hay gold chúng ta đều phải chấp nhận các quy trình rủi ro và stoploss nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của mình

Các vấn đề quản trị chúng tôi luôn đem lại mốc stoploss cơ bản nhất

  1. Gói noloss / khách hàng không thua lỗ / giao dịch và quản lý dựa trên zen vận hành / cam kết mốc lợi nhuận 2.5% tới 8% và hiệu suất được quản lý bởi ZEN
  2. Gói 30/70 – Quy trình tài khoản của khách hàng / hoặc tài khoản chuyển ZEN / lợi nhuận 70% của khách hàng và 30% của ZEN. Các thông số quy chuẩn tại LPOA zen ký và chuyển tới khách hàng
  3. Nhân viên hỗ trợ mở ZTRADE và JFX ASIA để theo dõi back end

trong các gói noloss

tỷ lệ tháng có thể lên đến 4% hoặc 8% cho khách hàng

mốc tháng 567

cho chúng ta tỷ lệ tốt hơn

 

Ký các cam kết LPOA

www.nguyenquanghoc.vn/lpoa

từng gói

1 và 2

 

 

 

#zen

#onggiadautu

#quydautu

#uythacdautu

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *