Đăng ký giải pháp đầu tư an toàn cùng JFX - Noloss system

JFX là gì ? Quỹ JFX làm các công việc gì?

Với 15 năm năm kinh nghiệm quản lý quỹ và phát triển trading chúng tôi đem đến giải pháp noloss system và hiệu suất đầu tư an toàn cùng ăn chia lợi nhuận với khách hàng ...

1. JFX thành lập 1.9.2016 với các chức năng hỗ trợ các nhà đầu tư

2. Cùng với TPJ và GTI thì các mô hình marketing quản lý nhân sự và phát triển IB từ 9.9.2009 Thiên phúc thực hiện nhiệm vụ này

3. Các mô hình phát triển TPJ không còn đào tạo/ phát triển IB/ Hỗ trợ doanh nghiệp nữa nên tập trung vào phát triển các giải pháp quỹ và internet marketing đưa ra các mô hình tìm kiếm khách hàng kiểu mới Notelesale và Automation với các giải pháp cập nhật nhất trên thế giới.

4. David Học vận hành các giải pháp copy trade và giao dịch an toàn nhằm tìm đến mô hình cùng ăn chia lợi nhuận với khách hàng

5. Tầm nhìn quản lý quỹ lớn không chỉ phát triển đầu tư hàng hóa phái sinh; vàng; forex và chứng khoán việc Hedging system ở các cấp độ 100 tỷ và nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp an toàn.

6. Các mô hình hợp pháp tại Việt nam như sàn giao dịch hàng hóa được nghiên cứu Hedging hàng hóa vật chất như ngô; khô đậu hay giá dầu tại sở giao dịch hàng hóa...

7. Với các mô hình quản lý quỹ an toàn và đem tới giải pháp tốt nhất đem tới khách hàng và phù hợp với đa dạng nguồn khách hàng.

3 Giải pháp an toàn mà nhà đầu tư cần tiếp cận


JFX đưa tới các quy trình an toàn như sau:

1. Đăng ký tài khoản JFX theo www.jfx.asia

2. Duyệt hồ sơ 

3. Xác nhận bản LPOA nghiêm túc

4. Upload LPOA và được duyệt

5. Thông báo chuyển tiền

7. Thông báo vận hành tài khoản

8. Các quy trình nạp rút tiền an toàn


Quản lý trong JFX với các mục tiêu Noloss/ Tỷ lệ % với tài khoản nhỏ hoặc lớn để đạt được mô hình tốt nhất. Sử dụng giải pháp Hedging system hoặc các mô hình giao dịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận và phân bổ tới tay khách hàng

1. Vận hành quỹ theo mô hình giữ tài khoản của khách hàng

2. Khách hàng có thể không cần chuyển tiền tới tài khoản của Công ty

3. Khách hàng theo dõi và có thể chủ động 

4. Khách hàng có thể theo dõi các tin tức và xem vận hành với team trade

5. Các mô hình giá được minh bạch theo giá chuẩn của thế giới

6. Các giải pháp nhân sự và ê kip thực hiện các giao dịch

7. Phục vụ đa dạng khách hàng với sự phù hợp của các loại nguồn vốn

8. Lợi nhuận theo các mô hình gói phát sinh


JFX  có thực sự an toàn

1. Mốc lợi nhuận hợp lý khiến cho JFX an toàn

2. Thực hiện các vấn đề về Hedging

3. STop loss theo biến động thị trường không quan trọng bằng mức vốn

4. Sự tồn tại của JFX chính là minh chứng của khách hàng an toàn

5. Các mốc đánh giá theo tuần theo tháng theo quý theo năm được làm tiêu chí của các vùng giá vùng thị trường thiết lập mặt bằng giá mới 

6. Các kỳ khủng hoảng giá chạy với biên độ nhiều trăm pip hoặc cả 1000 pip các giải pháp đúng hướng và ngược hướng JFX vận hành an toàn

Các gói an toàn trong JFX ASIA

Gói số 1 Noloss Bảo đảm

Nhân viên tư vấn Phạm Hương

Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ giải đáp toàn bộ các thắc mắc cũng như các thủ tục hợp đồng gửi tới khách hàng an tâm nhất với JFX ASIA 

Gói số 2 - Gói bảo hiểm 

Nhân viên tư vấn Thùy Linh

Các điều kiện bảo hiểm và tư vấn thông minh sẽ được gửi tới khách hàng rõ ràng nhất minh bạch nhất  và các giải pháp vận hành tài khoản của nhà đầu tư an toàn

Gói số 3 Copy trade an toàn

Nhân viên Tư vấn : Khánh Ly

Các mô hình công nghệ; chọn lựa sàn giao dịch và giải thích chi tiết vì sao chọn sàn giao dịch A mà không phải sàn B nó liên quan tới B/a hay mức phí để khác hàng an tâm.