Chào mừng bạn đến Thông tin 
của David - Kênh David

Bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế cùng David Học - Đừng xem ảnh nền cứ click thôi...

Chủ đề của David

Quỹ JFX 

Môi trường trading chuyên nghiệp và hiệu suất tăng cao phát triển tới khách hàng

Các giải pháp copy trade và mô hình trong giao dịch nhăm giúp khách hàng hiệu quả ...

Marketing Trong FX 

Các vấn đề về Noloss system

Các vấn đề bán hàng Notelesale 

Các vấn đề công ty 1 người 

Tinh giảm nhân sự 

Hiệu suất Tư vấn Notelesale

Automation trong FX 

Tỉ lệ chốt khách hàng

Đào tạo và tư vấn

Chiến dịch Campaign Builder

Các vấn đề đào tạo Robot APP trade

Noloss và giải pháp 

Team và công ty 1 đồng

Đặc biệt: Phát triển các lý thuyết riêng với mô típ vận hành riêng biệt

- Lý thuyết vùng lừa của thị trường 

- Lý thuyết cây dẫn hướng của thị trường

- Lý thuyết Notelesale

Add Content Block

Kênh video #thegoidautu

 www.dautugi.vn

Add Content Block

Kênh Facebook Cùng David

 https://www.facebook.com/davidhoc123/

No menu items have been found.