Mục 16 – Chia lợi nhuận trong copy trade hotforex

Kính gửi quý khách hàng

mục 16 với tỷ lệ chia lợi nhuận

https://www.hotforex.com/load_terms?file=HFSV/2020-001_HFSV_HF_Copy_Agreement_2020-01.pdf

Trong mô hình JFX noloss

Gói 1 : Noloss system với tỷ lệ 3.5% và thông tin chi tiết của gói 1

Gói 2 : Copy trade với tỷ lệ của HF copy JFX copy trade chúng ta theo dõi

https://www.hotforex.com/load_terms?file=HFSV/2020-001_HFSV_HF_Copy_Agreement_2020-01.pdf

 

 

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *