Ngài ban và lời cầu nguyện

Tôi có dịp chia sẻ với bạn về các góc nhìn Ngài bancầu nguyện

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ có nghi ngờ” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Gia-cơ 1:5-8 cho biết yếu tố quan trọng nào cần phải có để lời cầu nguyện được linh nghiệm? Đức tin là gì? Cầu nguyện với đức tin là thế nào? Bạn đã thể hiện đức tin như thế nào trong sự cầu nguyện của bạn?

Một trong những yếu tố để lời cầu nguyện chúng ta được linh nghiệm ấy là chúng ta phải cầu nguyện với đức tin. Ông Gia-cơ dạy rằng: “Người nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa” (Gia-cơ 1:6, 7).

Chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn làm nhiều phép lạ lớn lao khi người ta có đức tin. Ngược lại, Ngài không làm phép lạ khi dân chúng không có lòng tin. Thật ra, Chúa có quyền làm điều Ngài muốn, dù chúng ta có đức tin hay không. Tuy nhiên, thường Chúa chọn lựa cách thi thố quyền năng Ngài theo lượng đức tin của chúng ta.

Đức tin là gì? Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Hê-bơ-rơ 11:6 cũng dạy thêm: “Người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho người tìm kiếm Ngài.” Để cầu nguyện được linh nghiệm chúng ta phải tin chắc, vững vàng nơi Đức Chúa Trời, Đấng hành động, cư xử với chúng ta theo bản chất của Ngài. Ngài là Đấng toàn năng, yêu thương, vô cùng tốt lành, thành tín và khôn ngoan. Ngài sẽ trả lời cầu xin của chúng ta với quyền năng, theo lòng yêu thương, hào phóng, và trí khôn ngoan vô hạn của Ngài. Chúng ta gọi đây là đức tin vào Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có những gương cầu nguyện với đức tin như trên. Tiên tri Ê-li đã xin Chúa cho trời không mưa thì trời đã không mưa trong ba năm rưỡi. Sau đó ông cầu nguyện lại, thì trời bèn mưa (Gia-cơ 5:17). Tiên tri Sa-mu-ên đã cầu nguyện và Chúa cho sấm sét vang dậy, mưa lớn đã đổ xuống giữa mùa nắng ráo (1 Sa-mu-ên 12:17, 18).

Chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu dạy: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi, ai biểu hòn núi này rằng: Phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy Ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho ngươi” (Mác 11:23, 24). Đây là sự tin chắc chắn rằng điều mình xin sẽ được thành tựu, giống như Chúa biết chắc những điều Ngài phán truyền sẽ được thành hình. Khi Ngài tạo dựng trời đất, hay lúc xua đuổi tà linh, chữa lành người bệnh, dẹp yên bão táp, Ngài chỉ cần phán một lời là sự việc phải thành tựu theo Lời Ngài phán.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã thể hiện đức tin như trên khi ông truyền cho người què tại đền thờ hãy bước đi (Công Vụ 3:6-8), và khi ông kêu bà Ta-bi-tha sống lại (9:40). Sứ đồ Phao-lô cũng đã thể hiện đức tin trên khi ông truyền cho người què đứng dậy (14:9-10), hay khi ông truyền cho quỷ ra khỏi người thầy bói tại thành Phi-líp (16:18).

Để có đức tin, chúng ta cần biết Chúa, biết ý muốn và chương trình của Ngài. Chúa muốn làm gì trong hoàn cảnh chúng ta đối diện? Đừng dại dột mà đòi Chúa thực hiện những điều phi thường để thỏa mãn ý riêng của mình. Chúng ta cần biết rõ ràng đâu là thẩm quyền Chúa cho mình để làm thành ý muốn của Ngài. Khi đã biết rõ các điều trên, chúng ta có thể mạnh dạn cầu nguyện, truyền bảo với lòng tin chắc.

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng thật sự tin cậy Ngài, và cho con có đức tin mạnh mẽ khi cầu nguyện

 

 

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

X4 TẢI SẢN —> ĐÂY

X10 TÀI SẢN —> ĐÂY

Như chúng ta đã biết các phân khúc đầu tư bđs phải vốn lớn/ sàn hàng hóa / vốn phải lớn / mua vàng vốn phải lớn / chứng khoán tỷ lệ vốn cũng phải lớn/ do đó team ogđt với phân khúc rất vừa vặn vì các gói phù hợp với các đối tượng khách hàng phù hợp

1k dành cho copytrade tỷ lệ có thể đạt 30% ngày hoặc 30% tháng tùy vào các chiến lược GOLD các khách hàng vốn nhỏ 500u 1000u hay dưới 5000 u thường chọn copy trade như một giải pháp đánh theo hoa tiêu / đó là một giải pháp hợp lý – độ rủi ro có thể đạt mốc 20% 30% tất nhiên trong biên độ cho phép và các tỷ lệ check của copy trade an toàn/ hầu như chúng ta thấy 500u tài khoản hoa tiêu sẽ đánh lên 550 usd cho lãi 10% khá dễ dàng / trường hợp thuận lợi / trường hợp không thuận 5% cho tới 15% sẽ stop với mốc làm lại cho ngày hôm sau / đó là một tỷ lệ hợp lý của trading 

Các trường hợp trade bitcoin nếu không trữ ở binance hoặc mx  hoặc lập lưu trữ ở Remitano lưu trữ coin chúng ta sẽ giao dịch bitcoin tại errante như một giải pháp margin an toàn –> Link  

các tk 10k hay 15k phù hợp với 7355 hoặc 5573 được xem xét như tỷ lệ chia theo ngày theo giờ – nếu tk của quý khách hàng thắng / cs sẽ chăm sóc và thông báo rút tiền để chia team trade ngay lập tức / điều này xẩy ra thương xuyến với scalping gold 

Trường hợp an toàn nhất là các gói Noloss tỷ lệ chia 2% 8% tùy theo biên độ lợi nhuận/ rủi ro của khách hàng sẽ được tính toán và bù để giao dịch tiếp nó như một bài toán sử dụng vốn của khách hàng để giao dịch an toàn / phần vốn của công ty dùng để bảo hiểm/ như vậy phần vốn của khách hàng để giao dịch/ phần vốn của công ty để bù / phần lãi của công ty để bù cho những rủi ro

Như phân tích ở trên 4 gói giao dịch sẽ hiệu quả cho phân khúc khách hàng hiện tại

Tất nhiên để tự giao dịch cùng team chúng ta có các tín hiệu ở các nhóm — > Tại đây

Kính chúc quý khách hàng giao dịch an toàn!!

Kính chúc hợp tác thành công!!

Các chương trình cùng MD với các thông tin chi tiết để có thể hỗ trợ đầu tư trong vàng – các chiến lược giao dịch dài hạn – các chiến lược scalping trong đầu tư với việc sử dụng bonus và các chiến lược đầu tư an toàn. 

Quý khách hàng mở tk tại MD –> Đây Sau đó tham gia giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch theo phòng đầu tư với tỷ lệ scalping 7355 hoặc noloss  

Video chiến lược —> Đây

Các chương trình đào tạo – > Đây 

Các bộ trading coin —> Đây

Các nhóm chiến lược — > Đây

Sàn Errante

Sàn Đầu tư gì?

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *