Ngoài GOLD còn có GBPUSD

quên GOLD đi
GBP mới là kênh vù lên mạnh mẽ khi vàng hết sóng đi lù đù trong vài ngày tới trước khi phân tranh rõ ràng UP hay down
Tuy nhiên với GU thì khác
Chúng ta sẽ nhìn được mô hình cho GU lúc này
1. Đánh đắm các lệnh tại các bank cho rằng cặp GU xuống
2. Các tin tức của Anh lúc này hỗ trợ đính kèm với việc chênh lệch USD suy yếu khiến cho căph GBP sẽ duy trì mức tăng
chúng tôi cho rằng việc kiếm lợi trên GBP USD hoàn toàn tiếp tục duy trì với JFX
#goi2 copy trade
#goi1 Noloss

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *