Những con sóng trải qua

EUR chạy 3000 PIP

CHF chạy 2700 PIP

GBP lên xuống 17200 PIP sau đó hồi phục 7000 PIP

GOLD 45 000 PIP tức 600 giá

OIL và CFD biến động khủng khiếp

 

LÀ những tháng ngày covid trải qua

Số tiền tăng trưởng

Số tiền mất

Số tiền stoploss

và toàn bộ hệ thống vận hành JFX hiệu quả và an toàn …

 

 

 

 

 

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *