Gói số 1 Noloss – Gói số 2 Copy Trade

Gói trong JFX  5.0 Gói số 1 – Noloss systemVới phương pháp noloss system vận dụng để đạt mốc lợi nhuận an toànHedging system Phân chia tài khoản A và B Buy Sell trong 2 tài khoản A và B nhằm giằng co tài khoản và can thiệp vào Volume và TP SL sao cho có lợi …

Thư chào hàng JFX Asia

Add Content Block Xin chào quý khách hàng David đây Tuần qua team JFX giao dịch với các quy luật quản trị rủi ro và lợi nhuận đem tới cho quý khách hàng với tỷ lệ 33% cho 1 tuần. Thật không thể tin nổi Điều này không đa cấp/ không ảo diệu mà nó …

Đúng sai trong giao dịch JFX ASIA

Kính gửi quý khách hàng JFX ASIA xin gửi tới lời chào và lời chúc hợp tác tốt đẹp nhất Hôm nay chúng ta mạn đàm tới việc đúng sai trong giao dịch điều mà ai trong chúng ta đều quan tâm khi đặt lệnh… Mới mấy hôm chúng tôi nhận được các câu hỏi …

Các kỹ năng trong giao dịch Team Trader luôn nắm rõ

Copy trade cùng Brenna – Giải pháp copy trade JFX Noloss cùng Brenna   31 CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI của các huyền thoại đầu tư: 1. “Vấn đề cốt lõi là làm sao gắn vừa thị trường vào 1 phong cách giao dịch, hơn là tìm cách gắn phong cách giao dịch cho khớp với …

Team Trade master hoa tiêu cho quý khách hàng

Kính gửi quý khách hàng JFX ASIA COPY TRADE xin gửi đến quý nhà đầu tư một lời chào trân trọng Chúng tôi xin trình bày các mô thức phát triển master trader cho quý khách hàng JFX COPY TRADE Dựa theo các mô hình giao dịch cùng các cách vận hành quỹ JFX mà …