Quản trị hệ thống vận hành it người mà hiệu quả trong marketing tìm khách IB forex

  1. Infusionsoft
  2. Getesposte
  3. Hệ thống marketing trong ngành forex với www.giaiphapforex.com www.hn.com.vn
Hôm chú khách hàng xuống 7 tỷ cho quỹ jfx … Chú hỏi vp cháu có bao nhiêu người tôi trả lời chú công ty con có 8 người thôi. Chú ngạc nhiên hỏi 8 người mà vận hành đc cục tiền này của chú ư… Hic. tôi nhẩm tính rằng
Quỹ quản lý 1 người
Kế toán 2 người
Nhân sự 1 người
Chủ tịch 1
Ceo 1
Và 2 chuyên viên kinh doanh… Vận hành cả 80 tỷ ấy chứ lị… Chú bảo khiếp nhỉ. Nhưng cũng đơn giản. Chú ở mỹ một công ty lớn sử dụng hệ thống sale markting IA và đặc biệt là bộ phễu markting automation. Tôi thấy thấm… Việc tinh giảm và hệ thống mọi việc đó là việc tuyệt vời của JfX.
Vậy thực sự tài sản của cty là gì ? Là khách hàng? Là tiền ? Là nhân sự hay là hệ thống marketing…
Hay là tư duy
Hay là công cụ
Hay là sở hữu ê kíp bán hàng notelesale wao thật tuyệt
Bộ bán hàng notelesale www.notelesale.com
Quỹ giao dịch nolosssystem www.jfx.com.vn

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *