Chúng tôi quản lý quỹ JFX ASIA như thế nào?

Kính gửi quý khách hàng.

Chúng tôi trân trọng  cảm ơn quý khách hàng và kính chúc hợp tác thành công cùng JFX ASIA Team Copy Trade và Noloss system. Xin trình bày các giải pháp quản lý quỹ như sau:

  1. Bộ phận Sale chào hàng – Hiểu rõ vấn đề về JFX với gói Noloss và gói Copy trade cùng JFX – Tìm kiếm và giải thích chi tiết về lợi nhuận/ rủi ro tới khách hàng/ chăm sóc khách hàng và đưa ra các vấn đề khách hàng quan tâm nhất như tỷ lệ rủi ro/ hay stoploss hay noloss system là gì?
  2. Bộ phận Admin – Kiểm soát các thông tin nhân viên nhằm đưa ra các định hướng quản lý tốt nhất với nhân viên của mình/ Triển khai đào tạo quản lý cấp cao với công nghệ getesposte remarketing / infusionsoft nhằm chăm sóc khách hàng tốt nhất với việc đào tạo nhân sự của mình am hiểu công nghệ và những vấn đề về trade/ kiểm soát rủi ro/ Marketing hay công nghệ chăm sóc khách hàng/ Hỗ trợ tốt nhất các đơn vị nhằm đưa ra chiến lược cho khách hàng hiệu quả nhất/ củng cố phòng trade với việc ra các chiến dịch tuyển dụng master trader tốt nhất cho team. Phân bổ team lead cho các team master trade
  3. Bộ phận quản lý rủi ro. Các mô hình quản trị được Quản lý thông tin và nắm rõ nhất về tỷ lệ SL và TP với khách hàng https://nguyenquanghoc.vn/quantriruiro/ 
  4. Bộ phận team Hoa tiêu với các nhóm như Azura/hntrade/hcmtrade/pipcompare/london trade/ … Thường xuyên phân tích và đưa ra các bài toán quản trị vốn
  5. Bộ phận phát triển khác hàng/ Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tiến cử khách hàng nhằm gia tăng tỷ lệ chốt khách hàng và làm lợi nhất cho quý khách hàng
  6. Bộ phận Hedging system – Quản trị dòng vốn của gói số 1 sao cho hiệu quả an toàn nhất.

Với 6 bộ phận này việc JFX đưa tới cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất để quý khách hàng an tâm với chiến lược JFX

Từ đó luôn có các mô hình quản trị tốt nhất nhằm đem tới lợi ích cho khách hàng.

 

Add Content Block

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *