Tôi quản trị rủi ro trong JFX – Quản lý quỹ JFX thực chất là quản trị rủi ro

Câu chuyện về rủi ro. Các câu hỏi và nghi vấn rủi ro…Bài ca muôn thuở – Quản trị rủi ro và lời bàn về câu chuyện Không bỏ trứng vào 1 rỏ. Từ đó ra được câu chuyện quản lý rủi ro. Xét về yếu tố tài chính Trong đầu tư tài chính thì … Đọc tiếp Tôi quản trị rủi ro trong JFX – Quản lý quỹ JFX thực chất là quản trị rủi ro