Nhân viên chọn tín hiệu copy trade của nơi khác ?

Kính gửi quý nhà đầu tư

JFX ASIA xin gửi đến nhà đầu tư lời chúc sức khỏe và lời chúc hợp tác

Các câu hỏi của mấy hôm nay như sau

  1. Sao không stoploss

Câu trả lời như sau :

JFX stop loss như thế nào JFx ASIA Stoploss

Stoploss theo giá trị tài khoản tổng hay tùy theo gói ..

2. vì sao tín hiệu quản lý quỹ khác bên TPJ mọi ngày

Hãy chú ý tới các tín hiệu mà nhân viên đưa bạn theo có thể là một tín hiệu của bên khác ??? Điều này phải bám sát các chiến lược mà JFX ASIA đưa ra tránh một số nhân viên lợi dụng

 

3. Một số thành viên đã đưa khỏi tín hiệu của TPJ ASIA các tín hiệu của các nhóm AZURA JAPAN … được các nhân viên chính thức đấu và hỗ trợ các thông tin quản trị và có nguyên tắc

Chúng tôi quản lý quỹ JFX ASIA như thế nào?

 

Không tuân thủ các cách trade sẽ dẫn đến phá hủy tài khoản

  1. có nhiều hơn 1 cặp giao dịch
  2. Không stop loss theo TPJ ASIA
  3. không đúng xu hướng và không theo điểm phá vỡ không đua lệnh tới cùng
  4. không theo xu hướng và không theo ý sóng đều được bộ phận quản trị rủi ro dừng lại
  5. Đánh nhanh ít ngâm lệnh
  6. Hedging không có nếu ở copy trade
  7. và các nguyên tắc khác trong quản trị rủi ro và các nguyên tắc JFX ASIA

 

Hãy chú ý các tín hiệu đúng

Mọi thông tin sai lệch cần chát zalo cùng David và JFX ASIA để các nhân viên chính thức chăm sóc quý khách hàng

Hãy xem các cách giao dịch kiểm soát 1 cặp của JFX hiện tại

Các hiệp đấu sẽ rất nhanh – Team chúng tôi ở đây

Hình ảnh Quỹ JFX và nền tảng Quản trị rủi ro copytrade

và tỉ suất rất nhanh …

 

AZURA

Vận hành Jfx asia 5 team azura Noloss System và TPJ Hedging

 

 

1% / ngày

hay 5% trên ngày

Chúng tôi đạt  60 % trên tháng và dùng nó làm stoploss để về 20% tháng hoàn toàn có thê x2 khi không chạm stoploss của 40% bị trừ

Quy tắc : 1% ngày 5% ngày – 60% tháng – Stoploss – Tổng 30% tháng là công thức quản trị vốn 1

10% ngày / 30% ngày và stoploss để có 10% tháng

Thuận thị trường

4% ngày và lên tới 70% tháng

Lợi nhuận của chúng tôi được chia trong lợi nhuận của quý khách hàng

%50 50 với mốc chia lợi nhuận do đó tài khoản của quý khách hàng càng lợi nhuận chúng tôi càng được chia nhiều

tài khoản quý khách hàng lỗ – chúng tôi không có gì … Và chúng tôi thấu hiểu nguyên tắc này để PHỤNG SỰ

Trân trọng

 

 

Giới thiệu David HOC

No loss system Một trong những giải pháp không thua lỗ Tâm đức trí tài ...

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *