Hiển thị 2 kết quả

Áp dụng luật hấp dẫn và góc nhìn

Đoạn này anh Nhất bảo có nói về cụ Phan Thiên Ân ( người tôi hâm mộ ) Lại thêm một số suy nghĩ tích cực của anh ấy Có một vài thứ mà khi biết đến nó anh thấy hơi tiếc vì mình quan tâm đến nó khá muộn, một trong đó là luật …