Hiển thị 10 kết quả

GOLD và trading cùng startrader … Sóng xuống hồi lên xuống tiếp – sóng lên giảm điều chỉnh lên tiếp

GOLD và trading cùng startrader … Sóng xuống hồi lên xuống tiếp – sóng lên giảm điều chỉnh lên tiếp cách đánh trong phiên Á . hay mĩ âu/ việc chúng ta xác định xu hướng trong phiên mĩ để hiểu rằng lên trong phiên mĩ thì á điều chỉnh xuống xíu rồi lên tiếp …

Đánh vào bđs thứ 2 khiến bđs tăng hay giảm … chỉ còn cách đầu tư vào vàng cùng startrader

Đánh thuế BĐS giá đất không giảm, mà không giảm thì có khả năng tăng cao hơn. Nếu giá đất cao hơn liệu chi phí sản xuất sẽ thấp hơn? Người thuê đất sản xuất sẽ tiết kiệm chi phí hơn? Và người giàu sẽ không tích trữ? Người nghèo sẽ mua được đất? Mọi …