Hiển thị 1 kết quả

Cái Đạo trong giao dịch

Đạo trong giao dịch như một điều mà nội tại chúng ta cần phải định vị. Nó như một sứ mệnh mà ta sẽ đc nắm đc cầm đc nâng niu. Chẳng hạn bạn luôn nghĩ bạn sẽ trở thành một trader giỏi để chinh phục thị trường hay chiến thắng thị trường. Ai ai …