Hiển thị 3 kết quả

Những sự vận hành từ 7 năm

Kính gửi quý nhà đầu tư Các phương pháp vận hành 7 năm 1. Stoploss chuẩn tắc 2. Scalping dẫn hướng 3. Break out mô hình đảo chiều   Gói 1. Noloss Gói 2. Copy trade Zalo alo 0987732228  

Copy trade là gì và ai giao dịch tài khoản hoa tiêu?

Copy trade là gì và ai giao dịch tài khoản hoa tiêu?? Câu hỏi khá thú vị của một anh khách hàng làm tôi thấy thú vị những câu hỏi đại loại như : Anh xem lịch sử Giao dịch lâu chưa Tỷ lệ % thắng như thế nào Có đảm bảo không Vốn bao …