Hiển thị 2 kết quả

Kinh cầu khỏi bệnh

Bản gốc Kinh cầu khỏe bệnh – Ông tổ ngành Y dược – Một bài tụng hay Ta bắt đầu … bài Kinh Con nam mô a di đà phật. x3 – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ …