Hiển thị 1 kết quả

5 tỷ làm gì?

Vốn tự có nhàn rỗi 5 tỷ đồng trong dài hạn thì khá nhiều sự lựa chọn cho các kênh đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Theo ý kiến cá nhân có 3 PA: – PA1: Về nhà phố trong hẻm: Lâu dài thì phân khúc này sẽ tăng lãi vốn rất ít, hoặc …