Hiển thị 5 kết quả

Bộ quản trị tài chính cá nhân – Bài số 2 : Trào lưu nghỉ hưu sớm – về hưu sớm – Trào lưu FIRE: Con đường dẫn tới Độc lập tài chính và Nghỉ hưu sớm

Bộ quản trị tài chính cá nhân – Bài số 2 : Trào lưu nghỉ hưu sớm – về hưu sớm – Trào lưu FIRE: Con đường dẫn tới Độc lập tài chính và Nghỉ hưu sớm Bài có tham khảo Team Chi Nguyễn cùng Ông già đầu tư bàn về Tự do tài chính …

Nghỉ hưu sớm

Bạn có thích nghỉ hưu sớm hay nghỉ hưu sớm là giảm tải công việc … những chuyên đề của Vnexpress quá hay khi chúng ta bàn đến Tự do tài chính và nghỉ hưu sớm… Hãy theo dõi các bài viết cùng #onggiadautu và chúng ta cùng thảo luận chủ đề này Tác giả …