Hiển thị 3 kết quả

Nhân viên và đào tạo

Giành cho nhân viên Quy trình JFX với 2 gói noloss và jfx copy trade Các quy trình đào tạo Các quy trình phát triển khách hàng www.jfx.capital quản trị LPOA www.jfx.email các cơ chế và cam kết giành cho nhân viên   Hiểu bộ www.jfx.edu.vn www.jfx.vn www.jfx.com.vn www.jfx.asia JFX là gì Các hợp đồng …

Tản mạn … Sếp và nhân viên…

👉🏻 Đây là bức hình 32 năm trước, vào ngày đầu tháng 7 năm 1988, khi đó Mike Tyson đã thuê Donald Trump làm cố vấn tài chính cá nhân của mình. Do vậy, hãy nhớ rằng: 1. Nhân viên của bạn hôm nay có thể trở thành Tổng thống của bạn vào ngày mai. …