Hiển thị 1 kết quả

Tôi quản lý quỹ

CÁC TRADER HUYỀN THOẠI NÓI GÌ VỀ QUẢN LÝ QUỸ 1. “Tôi có xu hướng cắt giảm các giao dịch tệ càng sớm càng tốt, quên chúng đi, và sau đó chuyển sang các cơ hội mới. Các yếu tố của việc giao dịch hiệu quả là: (1) cắt lỗ; (2) cắt lỗ; và (3) cắt lỗ. Nếu bạn làm …