Hiển thị 8 kết quả

Bộ quản trị tài chính cá nhân – Bài số 3 – Vẫn là tiết kiệm rồi đầu tư – Tiết kiệm để giầu hơn hay tiết kiệm rồi đầu tư

Bài viết tham khảo TEAM Chi Nguyễn và Team Ông già đầu tư về tiềm thức kinh doanh và tiết kiệm đầu tư www.tietkiemdautu.com.vn Bộ quản trị tài chính cá nhân – Bài số 3 – Vẫn là tiết kiệm rồi đầu tư – Tiết kiệm để giầu hơn hay tiết kiệm rồi đầu tư …

Vận hành Jfx asia 5 team azura Noloss System và TPJ Hedging

Chúng tôi vận hành và quản trị rủi ro trong team 1. Azura 2. Hntrader 3. Hcmtrader 4. Londontrader 5. Pipcompare Bộ phận quản trị rủi ro sẽ kích hoạt các mô hình giao dịch và vận dụng gói 1 hoặc copy trade với nolosssystem Xem thêm Quản trị rủi ro http://www.quantriruiro.com.vn     Khi …