Hiển thị 5 kết quả

Vận hành Jfx asia 5 team azura Noloss System và TPJ Hedging

Chúng tôi vận hành và quản trị rủi ro trong team 1. Azura 2. Hntrader 3. Hcmtrader 4. Londontrader 5. Pipcompare Bộ phận quản trị rủi ro sẽ kích hoạt các mô hình giao dịch và vận dụng gói 1 hoặc copy trade với nolosssystem Xem thêm Quản trị rủi ro http://www.quantriruiro.com.vn     Khi …