Hiển thị 3 kết quả

Xây dựng ê kip Forex và setup thành sao

Chúng tôi xây dựng ê kíp và đào tạo phát triển IB tìm kiếm khách hàng với các cách để các nhóm đông khách Xây dựng trên nền tảng kiến thức đặt lệnh mà quản lý quỹ có được để vận hành. Với những chiên lược họp sáng phân bổ lệnh cho vàng/ eur / …