Hiển thị 2 kết quả

GOLD và trading cùng startrader … Sóng xuống hồi lên xuống tiếp – sóng lên giảm điều chỉnh lên tiếp

GOLD và trading cùng startrader … Sóng xuống hồi lên xuống tiếp – sóng lên giảm điều chỉnh lên tiếp cách đánh trong phiên Á . hay mĩ âu/ việc chúng ta xác định xu hướng trong phiên mĩ để hiểu rằng lên trong phiên mĩ thì á điều chỉnh xuống xíu rồi lên tiếp …