Hiển thị 1 kết quả

Tư duy xây dựng hệ thống là gì?

Ê kíp kiếm tiền vận dụng các khả năng tư duy hệ thống kiếm tiền. bản thân chỉ có 24h vận dụng nhiều người sử dụng tốt đòn bẩy tài chính ví dụ : OPM viết tắt của Other People’s Money. OPM là đòn bẩy thực hiện tiền vàng người khác. Đây là các loại đòn kích bẩy trước tiên …