Hiển thị 7 kết quả

Vàng lúc này ???

GOLD theo quy luật nào bây giơ ? Mạnh dạn nói về 1735 ok nhưng xa mạnh dạn nói 1666 ok nhưng xa NHưng tài khoản 500usd của tôi không chịu đựng được … Đó mới là điều kiện tiên quyết khi lâm trận. Theo yếu tố bán ra mốc cao của 1815 đã được …

Ai là người thích mua vàng lúc này?

https://nguyenquanghoc.vn/hinhanh/ Trong mỗi mô hình giá các vấn đề của quy định về quản trị rủi ro rất quan trọng . Nó góp phần hỗ trợ cho việc giữ tài khoản lên một mức an toàn hơn. Nhà đầu tư an tâm hơn. https://nguyenquanghoc.vn/team/ Ai là người dám mua vàng lúc này.? 1. Các tổ …

Vàng và tôi yêu Forex #bài trên facebook #onggiadautu

Vàng vẫn tịnh tiến đúng phân tích và lên như vũ bão các chỉ báo kẻ vẽ dường như đêu kết luận sẽ tiếp tục lên. Chờ các diễn biến tâm lý chốt lời hoặc xả hàng thì sẽ có các mốc điều chỉnh Mạnh dạn mua cao chốt cao và có cắt lỗ vùng …