Hiển thị 2 kết quả

1% một ngày … 2% ngày hay 5% ngày …?

Mạn đàm về 1% một ngày tức 30% tháng tức 31% tháng hay 22% tháng trong Forex Thuận theo thị trường thì sống … hay thuận theo tự nhiên thuận theo trình độ và khả năng của bạn. Khả năng đó là khả năng quan sát và kiểm soát rủi ro. Tôi quản trị rủi …