Chúng tôi hướng tới chỉ cho bạn Trade FX khi bạn thành thạo.
Tất nhiên khi bạn chưa tốt hãy thực hiện gói số 2 # Copy trade hoặc gói số 1 #noloss system

Các phương pháp tradeforex nếu dễ dàng bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu hay nhóm nào. Thực sự nó không hề đơn giản ... Hãy Stoploss khi đúng yêu cầu ...

Đăng ký thông tin

Tâm và tầm 

bảo hiểm tài khoản tới bạn

Các phương thức nạp tiền

Đánh giá của khách hàng khi
Trade FX và thực hiện JFX 

JFX hướng tới mô hình giao dịch ủy thác an toàn và các mô hình copy trade 

dùng ảnh hưởng của các ê kip phân tích kỹ thuật tốt nhất hỗ trợ cho khách hàng

Tài khoản được quản trị stoploss tốt nhất

Nếu chúng ta bị cuốn theo tài khoản chúng ta sẽ bị thua lỗ hết sạch tiền

Việc lãi và stoploss hoặc gồng lệnh TP hay gồng lệnh lời mới là hiệu quả của Team JFX 

Thúy Hằng - Nhà đầu tư chuyên tâm

Số vốn nhỏ tôi thích copy hơn là tự giao dịch. Một số bạn bè của tôi thì thích tự trade nhưng tôi không thích. Tôi muốn tuân thủ stoploss và chốt lời và theo dõi tài khoản của mình hơn là việc tự trade. Hãy để đội chuyên nghiệp làm lỗ lãi rõ ràng. 1000usd lợi nhuận 20% là đủ. 100 000usd lợi nhuận 10% là đủ tùy vào cách vận hành của copy mà tôi thấy được cầm những tài khoản lớn giao dịch rất tâm lý. Tôi thích copy vì quản trị được tâm lý.


Thành Vũ  - Theo dõi copytrade

JFX hướng tới FX sạch - không tham gia giao dịch khi chưa hiểu rõ FX ... Thực hiện 2 phương pháp #noloss #copytrade để hiểu rõ

Add Content Block