Yêu và đam mê

Có bao giờ bạn đam mê thị trường … Nó hơn cả việc kiếm tiền trên hết nó là sự chinh phục cái cảm  giác của hư vô của xốn xang của những trận thư hùng… Đời mấy ai không đam mê mà thành công đâu. Ai ai cũng vậy muốn là đều mong có … Đọc tiếp Yêu và đam mê