Với 15 năm kinh nghiệm - Các mô hình giao dịch chúng tôi phát triển lý thuyết Cây dẫn hướng của thị trường. Tại sao bản phải luyện tập đi luyện tập lại 1 phương pháp. Và từ đó chúng ta có thể hiểu sự vận hành của nó... Sự vận hành đúng.

Định nghĩa?

Là một cây nến bất thường xẩy ra khi vùng giờ ra tin 

Khi kết thúc một chu trình nến nhỏ thì ra một cây nến bất thường. Phá vỡ các quy luật của giá mà nó đã thiết lập trong cả ngày hay cả phiên trước đó ..

Thường xuất hiện ở đâu?

Chủ yếu xuất hiện ở phiên Mỹ các giờ ra tin tuy nhiên có thể xem xét tại phiên Âu với các mã hàng như EUR GBP và phiến Á với chủ yếu là JPY AUD ... 

Giá trị là gì ?

Nó giúp chúng ta thoát được các mô hình của giá đảo chiều 

Tìm ra được điểm căt lỗ 

Các mốc cản phá vỡ để vào lệnh

Nó cho chúng ta đi đúng đường và có thể ăn chọn 1 cây nến dài trong vùng giá tiếp theo

Bạn đăng ký để David có thể gửi cho bạn lý thuyết giao dịch an toàn cùng JFX 

  • Bạn sẽ nhận được lý thuyết giao dịch thực chiến
  • Có được điểm cắt lỗ và chốt lời an toàn 
  • Mô hình an toàn nhất 

Các thông số và kinh nghiệm sẽ chỉ ra giải pháp tốt nhất cho quý khách hàng cùng JFX 

Dẫn hướng giúp chúng ta đi hết một phiên giao dịch 

Đúng xu hướng

Việc giá chạy trong 1 phiên giúp chúng ta hài lòng về lợi nhuận

Tạo ra điểm SL và TP tốt hơn 

Trong trường hợp phát hiện nó sẽ đi đúng

Nếu chúng ta chọn đúng nến mẹ

1. Nó sẽ dẫn đúng hướng của phiên

2. Thoát được vùng cản của thị trường giá sẽ bay tiếp ở các cây nên tiếp theo

Không có mô hình nào an toàn tuyệt đối 

Nhưng mô hình bền nhất là điểm mạnh

Không có mô hình nào an toàn nhưng bạn biết đó việc thực hành thành thạo và phát hiện ra cây nến dẫn đường chúng ta sẽ hài lòng với các điểm chốt lời.

Bạn đăng ký và David sẽ gửi tới bạn và các mô hình đã nghiên cứu thành công về cây dẫn đường

Add Content Block