Gói noloss và 7355

Kính chào quý khách hàng Phía #onggiadautu và Zen FinTech vẫn gói Noloss ( các trạng thái heding và noloss với 2.5% đến 8% tháng ) www.noloss.vn 7355 – Chuyển sang các dạng cam kết tối đa 70% tài khoản gốc và được phép âm 30% – và cùng chia với team ông già   …

Thỉnh chữ…

Cuộc sống này vốn dĩ có biết bao điều kì diệu, những sự thật còn sống mãi với thời gian. Có thể nhờ một câu nói cũng sẽ làm thay đổi suy nghĩ, cuộc sống của một ai đó, có thể nâng cao tinh thần của bạn lên nhưng cũng có thể đưa bạn xuống …

Các gói cùng #onggiadautu

Chúng ta đã biết việc giao dịch và huấn luyện giao dịch là một chu trình dài kỳ cũng như hiểu được nguyên tắc chi tiết – Chúng ta có thể chịu thua lỗ bất kỳ lúc nào / chứng khoán / hàng hóa / bitcoin hay gold chúng ta đều phải chấp nhận các …

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại

Tại sao những khách hàng thường nói về hợp đồng ZEN chỉ là hợp đồng dân sự / không phải là hợp đồng thương mại và kinh tế … Chúng ta cần hỏi về luật sư chi tiết các hợp đồng Phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự? Giữa hợp đồng …

Các vấn đề đối ứng và bảo lãnh tài khoản

Kính gửi quý khách hàng ZEN Quỹ đưa ra các giải pháp đối ứng và cam kết cùng với quý khách hàng và chi tiết về các biện pháp đảm bảo vốn tới khách hàng một cách chi tiết nhất. Với cam kết theo LPOA và các gói theo lợi nhuận chi trả khách hàng …

Kỹ nghệ soi của nhân sự

Gửi team Nhân sự ZEN Kỹ nghệ tuyển dụng theo đen ta ngày sinh / ví dụ tổng ngày sinh ra số nào ta đối chiếu với đen ta của họ ( a sẽ cấp ) theo dạng phỏng vấn giầu nghèo cao thấp như đã họp trong cuộc họp bất thường ngày 11-11 với …