Hiển thị 207 kết quả

Hotforex – Mở tk hotforex cùng Team David www.hotforex.vn

Mở tài khoản HotForex Link IB David www.hotforex.vn Tham gia copy trade cùng HotForex Link cùng Team David tham gia Copy trade www.bimatcopytrade.com Tín hiệu giao dịch Nhóm telegram nhóm Zalo cùng David 0987732228 Quỹ JFX ( Noloss / Hedging ) Bảo hiểm tài khoản giao dịch https://nguyenquanghoc.vn/quyjfx/  www.hotfx.vn www.hotforex.vn  www.hotfx.com.vn   Theo các link …

Kinh cầu khỏi bệnh

Bản gốc Kinh cầu khỏe bệnh – Ông tổ ngành Y dược – Một bài tụng hay Ta bắt đầu … bài Kinh Con nam mô a di đà phật. x3 – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ …

Vì sao tôi đông khách

Tản mạn Tôi đông khách vì sao? Chiến dịch marketing tốt Tạo Sờ căng đan là gì Các chiến lược tìm kiếm khách hàng no phone Tạo lời giới thiệu Đưa ra lợi thế  Tìm điểm khác biệt Chiến lược rải bom Các xu thế dẫn đầu Khóa học tiên phong Các môi trường free …

Hotforex – Mở tk hotforex cùng Team David

Mở tài khoản HotForex Link IB David www.hotforex.vn Tham gia copy trade cùng HotForex Link cùng Team David tham gia Copy trade www.bimatcopytrade.com Tín hiệu giao dịch Nhóm telegram nhóm Zalo cùng David 0987732228 Quỹ JFX ( Noloss / Hedging ) Bảo hiểm tài khoản giao dịch https://nguyenquanghoc.vn/quyjfx/  www.hotfx.vn www.hotforex.vn  www.hotfx.com.vn   Theo các link …

Chủ nghĩa dân túy và tản mạn đầu tư

Chào mọi người bàn về chính trị một tý có người nói chính trị đừng nên động vào hãy thơ mộng trong đầu tư nhưng thực tế rằng giá cả biến thiên theo chính trị/ xã hội/ thời tiết / chiên tranh / địch họa… ngẫm mà xem khi sóng thần nổ ra — thị …

Chứng khoán

Tản mạn đầu tư chứng khoán. Covid bơm tiền và dòng tiền chứng khoán lên ngôi… và thế là tháng 9 rồi những nhận định sai của tôi và Team trong chứng khoán cũng làm cho các bạn phải suy nghĩ đó nhé Vấn đề trong đầu tư chọn lựa xu hướng và tập trung …