Hiển thị 2 kết quả

Tản mạn nghề sale

Tản mạn. Sale giờ khác nhiều so với 10 năm trước khác quá nhiều. Đâu chỉ tờ rơi tờ bướm phát đi rồi chào hàng đơn thuần… Nó ko còn là một nghề kiểu như telesale nữa … Vào alo lấy sale kit là có khách hàng … Sale giờ chính là công nghệ Công …

Bán hàng không telesale vì sao tôi đông khách

Vậy là chúng ta đã biết nhau rồi đó. Thế hôm nay mày có bao nhiêu bọn bđs alo cho mày… Đây list tao đây chặn tổ bố nó 40 cuộc nè. Ớ thế mày bị gọi bọn forex gọi bao nhiêu… 43 cuộc. Vừa dứt lời bọn natureforex gọi luôn giọng sài gềnh. Á …