Hiển thị 4 kết quả

GOLD vàng sẽ đi về đâu?

Vàng sẽ đi về đâu? Đây vẫn là câu hỏi nóng sốt tuần này, với những từ ngữ mang tính tra khảo ở các diễn đàn hay các nhà đầu tư đang kẹt lệnh hay những tư duy của việc bơm thổi hay xả hàng. Theo tôi quan điểm việc lên khá lâu nhưng chỉ …

Quan điểm EU cặp EURUSD lúc này vận hành JFX ASIA

Liệu chiến lược EUR USD có thể back test về một mốc giá sâu hơi để tiến lên một cách mạnh mẽ Chiến lược bán trước mua sau với EURUSD cặp tỷ giá này với những biến đổi như sau : sự điều chỉnh của EU xuống các mốc 1.16947 và đi lên mạnh mẽ …

Tôi tiếp cận nguồn vốn và vận hành JFX ASIA

Kính gửi quý nhà đầu tư/ chào quý bạn đọc Những tư duy tiếp cận nguồn vốn ngoài hỗ trợ nhà đầu tư với nguồn vốn nhỏ lẻ thì tôi còn có những sự tiếp cận với những nguồn vốn lớn và từ đó vận hành khối tài sản cho khách hàng hàng. Với những …

Aud úc và một số nhận định

AUD USD Úc và những điều đáng suy nghĩ của một cuộng lội ngược dòng giá xuống. Vùng cao của giá cặp AUDUSD trong 0.7xx là một điều chúng ta thấy rằng giá hồi phục của AUD đã làm tỷ lệ vượt mua hay quá mua một cách đáng bất ngờ từ khi mốc 0.551x …