Hiển thị 3 kết quả

Đầu tư và tâm linh

Trong chứng khoán con ta mua thì xuống – con ta bán thì lại bay cao – con ta định mua chưa kịp mua thì nó cũng bay … và rồi thị trường tăng ta cũng không kiếm được tiền – ta bán nó tăng ta mua nó giảm – gần như thị trường biết …

Toàn team áp dụng luật hấp dẫn như thế nào?

Tôi đã từng hấp dẫn tiền chỉ để mong tiền hấp dẫn tôi www.hapdantien.com  và chúng ta có những tác động rất lớn trong kinh doanh khi sử dụng luật hấp dẫn – điều mà chúng ta cần xác định rõ ràng nếu chúng ta chỉ chờ đợi theo luật hấp dẫn chắc chắn chúng …