Hiển thị 2 kết quả

Tầm nhìn Bydzyne

Tầm nhìn bydzyne tầm nhìn SMA và các câu hỏi ?  Nay tôi đọc được những suy nghĩ của một dân trade chứng khoán / có đôi lúc ta chợt nghĩ cũng có hình bóng của chúng ta ở đó … Có thể là một biến chuyển nào đó trong các mô hình đầu tư …